Jsou akce, na kterých vystavujeme a přijdou na ně desítky tisíc návštěvníků. Jsou ale i jiné, které jsou mnohem menší, návštěvníků přijde jen několik desítek, ale přesto nám dává velký smysl je navštívit a ukázat na nich naše lehokola. Jednou za takových byl 2. Albertovský den v Praze, který se konal ve čtvrtek 18. května, a který byl určen především lidem po mrtvici.

Zvláště období krátce po mozkové příhodě je pro každého velmi náročné, ale život se nestává snadným ani po velmi dlouhé době. Není divu, že si postižení lidé hledají jakýkoliv způsob, jak si život ulehčit či obohatit. Během Albertovského dne si mnoho lidí vyzkoušelo naše ležaté tříkolky, o kterých někteří ani netušili, že existují. Mnozí objevili úplně novou dimenzi sportování, a poučné to bylo také pro terapeuty a studenty lékařské fakulty, která celou akci organizovala.

Bylo to zkrátka úspěšné odpoledne! Už nyní se těšíme na další podobné akce!


Be our fan wherever you live

Join the worldwide group of AZUB fans

Get the latest stories, be inspired by our amazing builds and get some inside view. 

Language preferences

You are close to join the fan group. Just see your inbox and confirm your e-mail address.

Share This